Yrittäjän tutkintovaihtoehdot

Voit suorittaa oppisopimuksella perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon, jotka antavat saman pätevyyden kuin ammattikoulu ja saman jatko-opintokelpoisuuden kuin lukio tai ammattikoulu. Suorita halutessasi esimerkiksi vain yksi tutkinnon osa, jolla täydennät aikaisempaa koulutustasi. Voit valita esimerkiksi yrittäjyyteen painottuvan tutkinnon tai omaa ammattiosaamistasi syventävän tutkinnon.

Yrittäjyyteen painottuvat tutkinnot:

Ammattialaan painottuvat tutkinnot:

  • Yli 160 vaihtoehtoa: perustutkinto (PT), ammattitutkinto (AT), erikoisammattitutkinto (EAT)

perustutkinto, ammatti- ja erikoisammattitutkinto

Ammatillisen perustutkinnon (PT) laajuus on 180 osaamispistettä eli kolme vuotta. Perustutkinnossa osoitetaan ammatillinen valmius. Ammatillisen perustutkinnon voi suorittaa oppilaitosmuotoisena tai näyttötutkintona. Tutkinnot ovat samanarvoiset suoritustavasta riippumatta. Oppisopimusopiskelijat suorittavat perustutkinnot pääsääntöisesti näyttötutkintoina, jolloin perustutkinnon suorittaminen kestää noin 1,5–2 vuotta. Näyttötutkinnon suorittajan aikaisempi osaaminen huomioidaan. Perustutkinnot arvioidaan asteikolla 1–3.

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot (AT, EAT) ovat näyttötutkintoja, joissa ammattitaito osoitetaan tutkintotilaisuuksissa oman alan työ- ja palvelutilanteissa riippumatta siitä, miten ammattitaito on hankittu. Ammatti- tai erikoisammattitutkinnon kesto on noin 1–1,5 vuotta riippuen opiskelijan aiemmasta osaamisesta. Tutkintojen laajuutta ei arvioida osaamispisteissä. Arviointi tapahtuu asteikolla hyväksytty/hylätty.

Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan oman alan vaativimpien työtehtävien hallinta ja syvällisempi ammatinhallinta. Erikoisammattitutkintojen tarkoituksena on usein pätevöittää henkilö johto- ja esimiestehtäviin.

Oppisopimuksella suoritettu ammatillinen perustutkinto, joka on laajuudeltaan 180 opintopistettä sekä hyväksytysti suoritetut ammatti- ja erikoisammattitutkinnot antavat yleisen kelpoisuuden hakea ammattikorkeakouluun ja ylipisto-opintoihin.