Edellytykset yrittäjän oppisopimukselle

Kehitä yritystoimintaasi oppisopimuksella

Oletko yrittäjä? Voit opiskella oppisopimuksella omassa yrityksessäsi, kun seuraavat ehdot täyttyvät:

  • Työskentelet päätoimisesti (vähintään 25 h / viikko) omassa yrityksessäsi
  • Olet ilmoittanut yrittäjätoiminnan aloittamisesta verottajalle
  • Yritykselläsi on Y-tunnus
  • Maksat yrittäjän eläkevakuutusta
  • Yrityksesi on merkitty ennakkoperintärekisteriin ja/tai arvonlisäperintärekisteriin

Yrittäjä tarvitsee mentorin

Oppisopimuksella opiskelevan yrittäjän tulee löytää itselleen mentori. Apuna voi käyttää esimerkiksi valtakunnallista mentoripankkia. Mentorin ei tarvitse toimia yrityksesi toimialalla.

Oppisopimuksella opiskeleva yrittäjä vastaa yhteydenpidosta mentorin kanssa. Tapaatte tarpeiden ja tavoitteiden mukaan, yleensä noin 4–6 viikon välein. Yhteydenpito mentoriin kannattaa myös tapaamisten välillä. Mentori jakaa sinulle tietotaitoaan ja kokemustaan sekä kannustaa sinua eteenpäin. Suhde on luottamuksellinen.

Mentorisi sitoutuu ohjaamaan ja tukemaan sinua tavoitteissasi ja tapaamaan sinua säännöllisesti koko tutkinnon suorittamisen ajan eli noin 1,5 vuotta. Hän arvioi kehittymistäsi ja oppimistasi sekä toimii yhteistyössä oppilaitoksesi ja alueesi oppisopimustoimijan kanssa.