Edellytykset yrittäjän oppisopimukselle

Kehitä yritystoimintaasi oppisopimuksella

Oletko yrittäjä? Voit opiskella oppisopimuksella omassa yrityksessäsi, kun seuraavat ehdot täyttyvät:

  • yritysmuoto tmi, oy, osuuskunnan jäsen, ay, ky
  • yel-vakuutettu
  • y-tunnus
  • yrittäjän yrityksessä riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa, tarpeelliset työvälineet
  • minimi 25 h/viikko työtä yrittäjänä sellaisissa oman yrityksensä toimintaan ja koulutuksen tavoitteeseen liittyvissä tehtävissä, että koulutuksen tavoitteen mukainen tarvittava osaaminen pystytään hankkimaan yrityksessä tapahtuvassa oppimisessa
  • työpaikkaohjaajaksi (mentori) sovitaan joko yrittäjän omassa yrityksessä tai toisessa työpaikassa tai muutoin työpaikkaohjaajaksi soveltuva ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevä henkilö

Yrittäjä tarvitsee mentorin

Oppisopimuksella opiskelevan yrittäjän tulee löytää itselleen mentori. Apuna voi käyttää esimerkiksi valtakunnallista mentoripankkia. Mentorin ei tarvitse toimia yrityksesi toimialalla.

Oppisopimuksella opiskeleva yrittäjä vastaa yhteydenpidosta mentorin kanssa. Tapaatte tarpeiden ja tavoitteiden mukaan, yleensä noin 4–6 viikon välein. Yhteydenpito mentoriin kannattaa myös tapaamisten välillä. Mentori jakaa sinulle tietotaitoaan ja kokemustaan sekä kannustaa sinua eteenpäin. Suhde on luottamuksellinen.

Mentorisi sitoutuu ohjaamaan ja tukemaan sinua tavoitteissasi ja tapaamaan sinua säännöllisesti koko tutkinnon suorittamisen ajan eli noin 1,5 vuotta. Hän arvioi kehittymistäsi ja oppimistasi sekä toimii yhteistyössä oppilaitoksesi ja alueesi oppisopimustoimijan kanssa.