Nosta osaamisesi uudelle tasolle!

Olitpa aloittava tai jo paljon kokemusta kerännyt yrittäjä, oppisopimuksella suoritettu tutkinto tai lisäkoulutus tuo varmuutta yrittäjyyteen ja monipuolistaa yritystoimintaasi. Oppisopimuksella kouluttaudut työn ohessa omassa yrityksessäsi. Yrittäjän oppisopimus perustuu yrittäjän ja oppisopimustoimijan väliseen sopimukseen.

Yrittäjä – nosta osaamisesi uudelle tasolle oppisopimuksella!

Suoritat koulutuksesta suurimman osan omassa yrityksessäsi töitä tehden ja  osan oppilaitoksessa, verkossa tai etänä. Oppisopimusopiskelulla laajennat verkostoasi ja saat uusia ideoita menestyksekkääseen yrittäjyyteen. Koulutuksen tarkoitus on aina kehittää yritystä ja sen toimintaa. Opiskele oppisopimuksella ammattialasi tutkinto tai yrittäjyyteen liittyvä tutkinto. Nosta osaamisesi uudelle tasolle, valitse oppisopimus!

YRITTÄJILLE Tyypillisiä tilanteita aloittaa oppisopimus

  • Yritys on juuri perustettu
  • Markkinoiden muutos tuo tarvetta kehittää tai monipuolistaa palveluita
  • Yritys on kasvussa ja yrittäjä haluaa kehittää johtamistaitojaan
  • Tarvitaan tukea yrityksen ostamiseen tai myymiseen
  • Halu tai tarve päivittää ammattiosaamista

Mentori

Oppisopimuksella opiskelevaa yrittäjää ohjaa mentori.

Mentori on henkilö, jolla kokemusta yrittäjyydestä. Mentorin on oltava asiantuntija yrittäjän opiskeleman tutkinnon alalta, hän ei kuitenkaan voi olla samassa yrityksessä työskentelevä henkilö. Apuna mentorihaussa voi käyttää mentoripankkia.

Tietopuoliset opinnot

Tutkintoon saattaa kuulua opiskelua oppilaitoksessa sekä virtuaalisissa ympäristöissä esimerkiksi  1–4 päivänä kuukaudessa. Oppilaitoksessa tai virtuaalisissa oppimisympäristöissä suoritetut opinnot hyödyttävät käytännön työssä. Saat siis opetusta ja tukea kahdelta taholta (mentori sekä oppilaitoksen henkilökunta) ja sen myötä uusia taitoja, verkostoja, toimintatapoja sekä pätevyyttä hoitaa yrityksesi toimintaa entistä paremmin.

Tutkintojen suorittaminen

Osaamisesi osoitat tutkintotilaisuuksissa työpaikalla. Hyväksytysti suoritetut tutkintotilaisuudet johtavat lopulta tutkintoon.

Oppisopimuksen kustannukset yrittäjälle

Ansiomenetykseen  oppilaitoksen opintoihin osallistumisen osalta (1–4 päivänä kuukaudessa) voi hakea korvausta alueesi oppisopimistoimijalta opintososiaalisina etuina (päiväraha ja perheavustus).

Oppisopimusopiskelija voi myös hakea matka- ja majoittumiskorvausta. Etuudet ovat lakisääteisiä ja verovapaita.

Perustutkinnot ovat aina ilmaisia opiskella opiskelijalle, mutta ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista saatetaan peria maksuja.