Työpaikkakouluttaja

Työpaikkakouluttaja on oppisopimusopiskelijan ohjaaja. Hän on oppisopimusopiskelijalle työkaveri ja opettaja. Työpaikkakouluttaja toimii myös yhteyshenkilönä työpaikan, opiskelijan ja oppilaitoksen välillä.

Työpaikkakouluttajalla tulee olla:

  • Ammattitaitoa ja työkokemusta alasta
  • Motivaatiota ja ohjaustaitoja
  • Sitoutumista työpaikkakouluttajan tehtävään

Työpaikkakouluttajan tehtävät:

  • Perehdyttää opiskelija yritykseen, työympäristöön ja työtehtäviin
  • Ohjata ja tukea opiskelijaa
  • Työssäoppimissuunnitelman laatiminen
  • Arviointi yhdessä opiskelijan sekä niiden työyhteisön jäsenten kanssa, jotka ovat osallistuneet ohjaamiseen ja kouluttamiseen työpaikalla

Ohjaan.fi

Työpaikkakouluttajien avuksi on rakennettu Ohjaan.fi-sivusto, josta löydät hyödyllistä tietoa työpaikkakouluttajana menestymiseen.

ohjaan.fi sivusto : tukea arkeen työpaikkakouluttajille