Tutkintovaihtoehdot

Oppisopimuksella voi suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkintoja, jotka antavat saman pätevyyden kuin ammattikoulu sekä saman jatko-opintokelpoisuuden kuin lukio/ammattikoulu. Tutkintoja on yli 160. Mikäli haluat kouluttaa henkilökuntaasi oppisopimuksella, ota yhteyttä lähimpään oppisopimustoimijaan ja kysy lisää.  Voit myös eEperusteet-sivuilla tutustua tutkintoihin ja niiden perusteisiin.

Oppisopimuskoulutuksen kesto

Oppisopimusopiskelija voi suorittaa oppisopimuksella tutkinnon osan tai vaikka koko tutkinnon. Oppisopimuskoulutuksen kesto voi olla viikoista muutamiin vuosiin. Perustutkinnot vievät 1–3 vuotta, ammatti- sekä erikoisammattitutkinnot 1–1,5 vuotta.

Oppisopimuksella suoritettavat tutkinnot

Oppisopimuksella suoritettu ammatillinen perustutkinto sekä hyväksytysti suoritetut ammatti- ja erikoisammattitutkinnot antavat yleisen kelpoisuuden hakea ammattikorkeakouluun ja ylipisto-opintoihin.

Perustutkinto (1-3 v.)

Ammatillisen perustutkinnon (PT) laajuus on 180 osaamispistettä eli kolme vuotta. Perustutkinnossa osoitetaan ammatillinen valmius. Ammatillisen perustutkinnon voi suorittaa oppilaitosmuotoisena tai näyttötutkintona. Tutkinnot ovat samanarvoiset suoritustavasta riippumatta. Oppisopimusopiskelijat suorittavat perustutkinnot pääsääntöisesti näyttötutkintoina, jolloin opiskelu kestää noin 1,5–2 vuotta. Tutkinnossa huomioidaan näyttötutkinnon suorittajan aikaisempi osaaminen. Perustutkinnot arvioidaan asteikolla 1–3.

Ammatti- ja erikoisammattitutkinto (1-1,5 v.)

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot (AT, EAT) ovat näyttötutkintoja. Niissä ammattitaito osoitetaan tutkintotilaisuuksissa oman alan työ-ja palvelutilanteissa riippumatta siitä, miten ammattitaito on hankittu. Ammatti- tai erikoisammattitutkinnon kesto on noin 1–1,5 vuotta riippuen opiskelijan aiemmasta osaamisesta. Niiden laajuutta ei arvioida osaamispisteissä. Arviointi tapahtuu asteikolla hyväksytty/hylätty.

Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan oman alan vaativimpien työtehtävien hallinta ja syvällisempi ammatinhallinta. Erikoisammattitutkintojen tarkoituksena on usein pätevöittää henkilö johto- ja esimiestehtäviin.