Palkka ja etuudet

Työnantaja oppisopimusopiskelijan kouluttamisesta korvausta. Oppisopimusopiskelijalle on maksettava vähintään työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli alalla ei ole työehtosopimusta, maksetaan kohtuullista palkkaa. Opiskelijalle kuuluvat työntekijän lakisääteiset oikeudet kuten oikeus vuosilomaan, sairasajan palkkaan ja työterveyshuoltoon.

Palkka tietopuolisten opintojen ajalta (1-4 pv/kk)

Tietopuolinen opetus (työpaikan ulkopuolella suoritettavat 20 % opinnoista) sisältyvät työaikaan. Opiskelija suorittaa tietopuoliset opinnot oppilaitoksessa, etänä tai verkossa. Tietopuolisia opintoja on noin 1-4 päivänä kuukaudessa. Työnantajana päätät, maksatko oppisopimusopiskelijalle palkkaa tietopuolisen opiskelun ajalta. Opiskelija on oikeutettu taloudellisiin etuuksiin, mikäli työnantaja päättää olla maksamatta palkkaa tietopuolisten opintojen ajalta.

KoulutuskorvauKSEN SUURUUS

Työnantajalle maksetaan korvausta kouluttamisesta. Oppisopimustoimijan maksama koulutuskorvaus lasketaan jokaisessa solmitussa oppisopimuksessa erikseen. Korvauksen suuruus vaihtelee ja on 1–250 €/kk.

Korotettu koulutuskorvaus

Korotettua koulutuskorvausta maksetaan, jos oppisopimusopiskelijasi on kuluvana vuonna perusopetuksen tai kymppiluokan päättänyt. Vasta työuransa alussa oleva nuori tarvitsee todennäköisesti enemmän ohjausta, minkä takia koulutuskorvauksen suuruus vaihtelee 500–1 000 €/kk.

Työttömän työnhakijan palkkaaminen

Mikäli oppisopimusopiskelijaksi valitaan työtön työnhakija, voit työnantajana saada työvoimahallinnon maksamaa palkkatukea. TE-toimisto päättää tuesta, sen suuruudesta ja kestosta. Palkkatuki on yleensä 30 % palkkakustannuksista.