Rekrytoi tai kouluta henkilöstöä

Etkö löydä sopivia, osaavia työntekijöitä? Haetko työvoimaa, jolla on päivitettyä osaamista alastasi? Tarvitseeko henkilökuntasi lisäkoulutusta uusiin työtehtäviin? Oppisopimuksella voit kouluttaa hyvästä tyypistä erinomaisen työntekijän tai tehdä henkilöstöstäsi aiempaa monipuolisempia osaajia.

Oppisopimus on toimiva keino rekrytoida uutta tai kouluttaa nykyistä henkilöstöä.

Kouluttamalla työntekijän työpaikalla saat tarpeeseesi sopivinta osaamista nopeasti ja maksutta. Tutkintojen arvot alkavat tuhansista euroista, mutta työnantajana maksat vain palkkakulut.

Henkilökunnan kouluttaminen oppisopimuksella on investointi tulevaan, sillä koulutettu ja osaava henkilökunta auttaa yritystäsi menestymään. Kysy lisää alueesi oppisopimustoimijalta.

neljä osapuolta

Työnantaja ja opiskelija (eli koulutettava työntekijä) ovat oppisopimuksen tärkeimmät osapuolet, sillä opiskelusta 80 % tapahtuu työtehtävien parissa työpaikalla. Lisäksi mukana ovat oppilaitos ja oppisopimustoimija. Oppisopimusopiskelijan kanssa eniten tekemisissä on työpaikkaohjaaja eli työnantajan valitsema henkilö, joka ohjaa opiskelijaa työpaikalla.

Opiskelija suorittaa oppisopimuksessa aina myös tietopuolen opintoja, jotka tukevat käytännön osaamista. Tietopuolen opintojen osuus oppisopimuksesta on noin 20 %. Neljäs osapuoli, oppisopimustoimija, hoitaa muun muassa sopimusasiat ja hankkii tietopuolisen opetuksen. Lisäksi oppisopimustoimija tukee työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja ohjaamista.

kulut työnantajalle

Työnantajalle ei tule oppisopimusopiskelijan rekrytoinnista ja kouluttamisesta muita suoria kustannuksia kuin palkkakulut. Ainut opiskelijalle tuleva kustannus on kerran maksettava tutkintomaksu (58 e).

MiKä on Koulutuskorvaus?

Oppisopimusopiskelijalle valitaan työpaikkakouluttaja, joka ohjaa opiskelijaa työpaikalla oman työnsä ohessa. Tästä syystä alueesi oppisopimustoimisto tai -keskus maksaa koulutuskorvausta ohjauksen kustannuksista työnantajalle. Korvaus on noin 1–250 e/kk.

Korotettu koulutuskorvaus – Milloin SITÄ SAA?

Työnantajalle voidaan maksaa korotettua koulutuskorvausta silloin, kun oppisopimusopiskelija otetaan töihin samana vuonna, kun hän on päättänyt ysi- tai kymppiluokan. Korvaus on ensimmäisenä oppisopimusvuonna 800 euroa/kk, toisena vuonna 500 euroa/kk ja kolmantena vuonna 300 euroa/kk.

Työttömän työnhakijan palkkaaminen OPPISOPIMUKSELLA ja palkkatuki

Työnantaja voi hakea palkkatukea työttämän työnhakijan palkkaamiseen oppisopimuksella kotikunnan TE-toimistosta. Oppisopimus tai työsuhde ei voi alkaa ennen tukipäätöksen tekoa. TE-toimisto päättää tuen määrästä ja kestosta työnantajan hakemuksen perusteella.

Henkilöstön kouluttaminen OPPISOPIMUKSELLA

Oppisopimuksen voi solmia työntekijän kanssa, jolla on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus tai määräaikainen työsopimus. Työnantaja voi myös jatkaa esim. hyvin sujunutta palkkatukityöjaksoa oppisopimuksella.

Yli 350 erilaista tutkintoa

Oppisopimuksella voi kouluttautua yli 350:een tutkintoon.