Rekrytoi tai kouluta henkilöstöä

Etkö löydä sopivia, osaavia työntekijöitä? Haetko työvoimaa, jolla on päivitettyä osaamista alastasi? Tarvitseeko henkilökuntasi lisäkoulutusta uusiin työtehtäviin? Oppisopimuksella voit kouluttaa hyvästä tyypistä erinomaisen työntekijän tai tehdä henkilöstöstäsi aiempaa monipuolisempia osaajia.

Oppisopimus on toimiva keino rekrytoida uutta tai kouluttaa nykyistä henkilöstöä.

Kouluttamalla työntekijän työpaikalla saat tarpeeseesi sopivinta osaamista nopeasti ja maksutta. Tutkintojen arvot alkavat tuhansista euroista, mutta työnantajana maksat vain palkkakulut.

Henkilökunnan kouluttaminen oppisopimuksella on investointi tulevaan, sillä koulutettu ja osaava henkilökunta auttaa yritystäsi menestymään. Kysy lisää alueesi oppisopimustoimijalta.

neljä osapuolta

Työnantaja ja opiskelija (eli koulutettava työntekijä) ovat oppisopimuksen tärkeimmät osapuolet, sillä opiskelusta suurin osa tapahtuu työtehtävien parissa työpaikalla. Lisäksi mukana ovat oppilaitos ja oppisopimustoimija. Oppisopimusopiskelijan kanssa eniten tekemisissä on työpaikkaohjaaja eli työnantajan valitsema henkilö, joka ohjaa opiskelijaa työpaikalla.

Opiskelija voi suorittaa oppisopimuksessa oppilaitokssa opintoja, jotka tukevat käytännön osaamista.  Neljäs osapuoli, oppisopimustoimija, hoitaa muun muassa sopimusasiat ja hankkii  muualla kuin työpaikalla (oppilaitoksessa tai virtuaaliympäristöissä) tapahtuvan opetuksen. Oppisopimustoimija myös tukee työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja ohjaamista.

kulut työnantajalle

Työnantajalle ei tule oppisopimusopiskelijan rekrytoinnista ja kouluttamisesta muita suoria kustannuksia kuin palkkakulut.

Koulutuskorvaus

Työantajalle maksetaan koulutuskorvausta, jos työnantaja ja koulutuksen järjestäjä arvioivat, että koulutuksesta aiheutuu työnantajalle kustannuksia ja sopivat korvauksen maksamisesta.

KOULUTUSSOPIMUS

Koulutussopimus on vuoden 2018 alusta korvannut työssäoppimisen ammattiopistoissa.  Koulutussopimus on työpaikan ja koulutuksen järjestäjän välinen kirjallinen, määräaikainen sopimus opiskelijan osaamisen hankkimisesta työpaikalla. Koulutussopimuksessa opiskelija ei ole työsuhteessa eikä hänelle makseta palkkaa. Koulutussopimus voi toimia väylänä oppisopimukseen. Koulutussopimuksessa opiskelija on oikeutettu opintotukeen, koulumatkakorvaukseen ja koulutuksen järjestäjän tarjoamaan maksuttomaan ateriaan.

Työttömän työnhakijan palkkaaminen OPPISOPIMUKSELLA ja palkkatuki

Työnantaja voi hakea palkkatukea työttämän työnhakijan palkkaamiseen oppisopimuksella kotikunnan TE-toimistosta. Oppisopimus tai työsuhde ei voi alkaa ennen tukipäätöksen tekoa. TE-toimisto päättää tuen määrästä ja kestosta työnantajan hakemuksen perusteella.

Henkilöstön kouluttaminen OPPISOPIMUKSELLA

Oppisopimuksen voi solmia työntekijän kanssa, jolla on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus tai määräaikainen työsopimus. Työnantaja voi myös jatkaa esim. hyvin sujunutta palkkatukityöjaksoa oppisopimuksella.

Yli 160 erilaista tutkintoa

Oppisopimuksella voi kouluttautua yli 160 tutkintoon.

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN UUDISTUKSET

Reformin uudistukset tulivat voimaan vuoden 2018 alusta. Uudistus valmisteltiin  yhteistyössä ammatillisen koulutuksen kentän ja sidosryhmien kanssa. Uudistuksen kohteena olivat ammatillisen koulutuksen rahoitus, ohjaus, tutkintorakenne, koulutuksen toteuttamismuodot sekä järjestäjärakenne. Katso Opetushallituksen taulukosta, mikä muuttui työelämälle.