Oikeudet ja velvoitteet

Oppisopimusopiskelijan työnantajana sitoudut:

  • Solmimaan vähintään 25 h/vko -työsuhteen opiskelijan kanssa.
  • Maksamaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa sivukuluineen.
  • Nimeämään opiskelijalle motivoituneen työpaikkaohjaajan.
  • Antamaan opiskelijalle monipuolisia opiskeltavan alan työtehtäviä.
  • Huolehtimaan siitä, että opiskelija pystyy osallistumaan tietopuolisiin opintoihin* oppilaitoksessa 1–4 päivänä kuukaudessa.

*Voit työnantajana päättää, maksatko tietopuolisen opetuksen ajalta palkkaa. Opiskelija on oikeutettu opintososiaalisiin etuuksiin, mikäli palkkaa ei makseta.

Koeaika ja oppisopimuksen purku

Palkattaessa oppisopimukseen uuden työntekijän sopimuksessa voi olla enintään neljän kuukauden koeaika, jonka kuluessa työnantaja tai työntekijä voi purkaa sopimuksen ilman irtisanomisaikaa. Koeajan jälkeen sopimuksen voi purkaa joko yhteisellä sopimuksella tai yksipuolisesti tietyin laissa määritellyin edellytyksin.

Koulutuskorvaus työnantajalle

Työantajalle maksetaan koulutuskorvausta, jos työnantaja ja koulutuksen järjestäjä arvioivat, että koulutuksesta aiheutuu työnantajalle kustannuksia ja sopivat korvauksen maksamisesta.

Oppisopimustoimijan tehtävät

Oppisopimustoimijan tehtävänä on suunnitella sekä käynnistää oppisopimuskoulutus opiskelijan, työnantajan, työpaikkakouluttajan ja oppilaitoksen kanssa sekä neuvoa ja ohjata kaikkia osapuolia koulutusyhteistyöhön. Oppisopimustoimija hankkii tietopuoliset opinnot ja näyttötutkinnon, osallistuu oppimisen ohjaukseen, seurantaan ja arviointiin. Toimija myös valvoo ja arvioi koulutuksen edistymistä.

Oppisopimustoimija maksaa työnantajalle koulutuskorvausta ja opiskelijalle opintososiaalisia etuuksia tilanteen mukaan. Toimija antaa osallistumistodistuksen opintojen päätyttyä.

Oppisopimustoimijoiden tehtävänä on lisäksi tiedottaa oppisopimuksesta ja koulutusmahdollisuuksista.

TyöpaikkaOHJAAJA

Oppisopimusopiskelijalle osoitetaan työpaikkaohjaaja, joka ohjaa nuorta työtehtävissä työpaikalla. Työpaikkaohjaajan tehtäviin kuuluvat myös työtehtävien suunnittelu sekä opiskelijan edistymisen arviointi. Työpaikkaohjaaja on yhteyshenkilö oppisopimusopiskelun osapuolten välillä.

Lisätietoa työpaikkakouluttajalle: ohjaan.fi