Läroavtalsutbildning för studerande

Vad är ett läroavtal?

Läroavtalet baserar sig på ett tidsbundet arbetskontrakt där arbetsgivaren utbildar den anställda – antingen ny personal eller en redan anställd person. Den studerande kan avlägga en examen eller en examensdel på flera olika arbetsplatser. Alla examina som finns inom andra stadiets yrkesutbildning kan avläggas som läroavtalsutbildning. Examen som har avlagts via läroavtal ger samma rättigheter för fortsatta studier som andra former av andra stadiets yrkesutbildning och gymnasiestudier ger. Om du väljer att ingå ett läroavtal utbildar du dig på arbetstid, du får lön och mer arbetserfarenhet.

Genom läroavtal kan du också fortbilda dig samt utföra enskilda examensdelar ur en examen.  Alla som fyllt 15 år kan studera med läroavtal. Läroavtal ger dig möjligheter till att:

  • studera till ett yrke
  • byta bransch
  • få betyg över ditt kunnande
  • fortsätta studier som blivit på hälft
  • skaffa tilläggsutbildning

Det finns över 160 olika examen och mängder av examensdelar att välja mellan.

Läroavtalets parter

Läroavtalets parter är:

  • Den studerande
  • Arbetsgivaren
  • Läroanstalten
  • Läroavtalsbyrån

För att studera på läroavtal måste du ha en arbetsplats. På arbetsplatsen handleds du av en arbetsplatsutbildare som t.ex. kan vara din chef eller en kollega.

De teoretiska studier som ingår i läroavtalet genomför du under 1–4 dagar i månaden vid en läroanstalt, på nätet eller som distansstudier. En läroavtalsanordnare handhar avtalsfrågorna kring läroavtalet och ansvarar för att göra upp en läroplan i samråd med de övriga parterna.

Studier genom läroavtal

Cirka 80 % av studierna sker på arbetsplatsen. Även om du tränar nya färdigheter är du ingen hantlangare eller praktikant utan en studerande på läroavtal och en jämbördig medlem i arbetsgemenskapen, och du får lön för ditt arbete.

Arbetsuppgifterna motsvarar kriterierna och professionella krav i den utbildning du genomför. De kunskaper som förvärvats visar du vid examinationstillfällena.

Resten av studierna, dvs. ca 20 % genomförs 1-4 dagar per månad på läroanstalten, på nätet eller på distans. Den teoretiska undervisningen anordnas och bekostas av utbildningsanordnaren eller utbildningscentret.

Varaktighet

Läroavtalsutbildningarna kan vara allt från 4 till 36 månader. En del av examen kan genomföras på cirka fyra månader. Utbildning för grundläggande behörighet tar ca 2-3 år, yrkes- och specialyrkesexamen tar ca. 1-1,5 år. Längden på studierna beror på den studerandes önskemål samt tidigare förvärvade yrkeskunskaper.

Lön och förmåner

Under läroavtalstiden kommer du överens om lön och förmåner med arbetsgivaren men du får minst lön enligt kollektivavtalet. Om det inte finns ett kollektivavtal i branschen, har du rätt till skälig lön.

Teoriundervisningen (20 % av studierna genomförs utanför arbetsplatsen) ingår i arbetstiden. Arbetsgivaren bestämmer om de betalar dig lön under dina teoretiska studier. Du får studiesociala förmåner, om arbetsgivaren inte betalar dig lön under dina teoretiska studier.

Som läroavtalsstuderande har du rätt att få studiesociala förmåner utifrån din situation. Förmånerna är bland annat dagpenning, familjebidrag, reseersättning och inkvarteringsbidrag.

Om de teoretiska studierna eller examinationstillfällena leder till förlust av inkomst, kan du ansöka om dagpenning eller familjebidrag i efterhand. Förmånerna för läroavtalsstuderande bekostas av den egna läroavtalsanordnaren.

Läroavtalsstuderande med anställning är anställd, och har därför inte rätt till studierabatter eller Fpa:s studieförmåner.

För mer information om förmånerna och andra ekonomiska frågor får du från din lokala utbildningsanordnare.