Utbilda personal genom läroavtal

Läroavtal är ett flexibelt val när du vill skola om din personal för nya uppgifter, utveckla personalens kunnande och yrkesskicklighet samt när du behöver skräddarsydd examensinriktad utbildning för flera anställda.

När du vill utbilda personalen genom läroavtal

  1. Fundera på:
    – Vilken typ av utbildning behövs: en examen eller del av en examen?
    – Hur många anställda behöver utbildning?
    – Vem skulle vara lämplig som arbetsplatsutbildare?
  2. Kontakta läroavtalsbyrån i din region, där får du mer information om hur du går vidare.