OPSO – Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry

OPSO – Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry on yhdistys, joka mm. edistää yhdistyksen jäsenten välistä yhteistoimintaa, parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä ja edistää oppisopimusopiskelijoiden, työnantajien/yrittäjien ja koulutusorganisaatioiden yhteisiä etuja.

YHDISTYKSEN TARKOITUS ON

  • Edistää yhdistyksen jäsenten välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä.
  • Edistää oppisopimusopiskelijoiden, työnantajien/yrittäjien ja koulutusorganisaatioiden yleisiä ja yhteisiä oppisopimustoimintaan liittyviä etuja.
  • Yhdistys seuraa oppisopimuskoulutuksen ja sitä tukevaa kehitystä
  • Seuraa lainsäädäntöä ja tekee näihin liittyviä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja, kannanottaja
  • Yhdistys järjestää kokouksia, koulutusta, neuvottelupäiviä yhdessä tai erikseen OKM:n ja OPH:n asiantuntijoiden kanssa, nimeää oppisopimuskentän edustajia työryhmiin ja erilaisiin toimikuntiin OKM:n OPH:n tai muiden työryhmien pyynnöstä
  • Yhdistys julkaisee Osaaja-lehteä
  • Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa toimintaansa varten kiinteää ja irtainta omaisuutta
  • Yhdistys voi järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä (lupa)