Tutkintovaihtoehdot

Oppisopimuksella voit suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkintoja, jotka antavat saman pätevyyden kuin ammattiopisto sekä saman jatko-opintokelpoisuuden kuin lukio/ammattiopisto. Vaihtoehtoja on yli 350.

Voit halutessasi suorittaa vaikka vain yhden tutkinnon osan, jolla täydennät aikaisempaa koulutustasi. Perustutkintojen suorittaminen vie noin 2–3 vuotta, ammatti- sekä erikoisammattitutkintojen suorittaminen 1–1,5 vuotta.

Tutkinnot koostuvat erilaisista osista eli perusteista, jotka sinun tulee suorittaa hyväksytysti. Kun teet koko tutkinnon, perusteiden suorittamisjärjestys on sopimuskohtainen.

Opetushallituksen ylläpitämällä Opintopolku-sivustolla voit tutustua ammatillisten tutkintojen perusteisiin.

tarjolla yli 350 vaihtoehtoa – MITEN VALITA AMMATTI TAI ALA?

Haluaisitko olla kokki, kosmetologi, liikuntaneuvoja, lähihoitaja tai datanomi? Haluatko työskennellä apteekissa, nuorten parissa tai kenties kukkakaupassa?

Jos et vielä tiedä, mitä haluaisit opiskella tai mikä ala tai ammatti sopisi sinulle, voit  silmäillä tutkintoluetteloa,  tutustua eri ammatteihin sivulla Ammattinetti , tehdä Duunikone-ammatinvalintatestin tai kokeilla AVO-ammatinvalintaohjelmaa.

Oppisopimusopiskelijoiden tarinoihin voit tutustua esimerkiksi täällä sekä Oppisopimus.fin YouTube-kanavalla.

TUTKINNOT

Perustutkinto (2-3 vuotta)

Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä, mikä vastaa kolmea vuotta. Perustutkinnossa (PT) osoitetaan ammatillinen valmius. Ammatillisen perustutkinnon voi suorittaa oppilaitosmuotoisena tai näyttötutkintona. Tutkinnot ovat samanarvoiset suoritustavasta riippumatta. Oppisopimusopiskelijat suorittavat perustutkinnot pääsääntöisesti näyttötutkintoina. Näyttötutkintona tehty perustutkinto kestää noin 1,5–2 vuotta, sillä näyttötutkinnon suorittajan aikaisempi osaaminen huomioidaan. Perustutkinnot arvioidaan asteikolla 1–3.

Ammatti-ja erikoisammattitutkinto (1-1,5 vuotta)

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot (AT ja EAT) ovat näyttötutkintoja, joissa ammattitaito osoitetaan tutkintotilaisuuksissa oman alan työ-ja palvelutilanteissa. Ammatti- tai erikoisammattitutkinnon kesto on noin 1–1,5 vuotta riippuen opiskelijan aiemmasta osaamisesta. Tutkintojen laajuutta ei arvioida osaamispisteissä vaan arviointi tapahtuu asteikolla hyväksytty tai hylätty.

Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan oman alan vaativimpien työtehtävien hallinta ja syvällisempi ammatinhallinta. Erikoisammattitutkintojen tarkoituksena on usein pätevöittää henkilö johto- ja esimiestehtäviin.

Oppisopimuksella suoritettu ammatillinen perustutkinto sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnot antavat yleisen kelpoisuuden hakea ammattikorkeakouluun ja ylipisto-opintoihin.