Mikä on oppisopimus?

Yli 350 erilaista tutkintoa oppisopimuksella

Oppisopimus on määräaikainen työsopimus, jossa työnantaja kouluttaa työntekijän – uuden tai jo töissä olevan. Tutkinnon tai sen osan voi suorittaa useammassa yrityksessä. Oppisopimuksella voi suorittaa minkä tahansa toisen asteen ammatillisen tutkinnon. Oppisopimuksella suoritettu tutkinto antaa saman jatko-opintokelpoisuuden kuin ammattikoulu tai lukio sekä saman pätevyyden kuin ammattikoulu. Kun valitset oppisopimuksen tavaksesi opiskella, kouluttaudut työtä tehden, saat palkkaa ja kerrytät työkokemusta.

Oppisopimus sopii  myös lisäkoulutuksen hankkimiseen, sillä voit suorittaa yksittäisiä tutkinnon osia. Jokainen 15-vuotias ja sitä vanhempi voi opiskella oppisopimuksella. Oppisopimus on työelämälähtöinen tapa opiskella ammatti, vaihtaa alaa, saada todistus omasta osaamisesta, jatkaa loppuun kesken jääneet opinnot tai hankkia lisäkoulutusta. Valittavanasi on yli 160 erilaista tutkintoa ja lukemattomia tutkinnon osia.

Oppisopimuksen osapuolet

  • Opiskelija (tutkintoa tai sen osaa suorittava henkilö)
  • Työnantaja (opiskelijan kanssa työsuhteen solminut)
  • Oppilaitos (tietopuolisen koulutuksen suunnittelija ja järjestäjä)
  • Oppisopimustoimija (järjestää sopimusasiat, maksaa koulutuskorvausta työnantajalle, hankkii tietopuolisen koulutuksen sekä tapauskohtaisesti maksaa opiskelijalle taloudellisia etuuksia)

Oppisopimusta varten sinulla tulee olla työpaikka. Sinua ohjaa tehtävään soveltuva työpaikkaohjaaja, joka voi olla esimerkiksi esimiehesi tai kollegasi. Työpaikkaohjaaja on tukihenkilösi ja neuvonantajasi työpaikalla.

Oppisopimukseen kuuluvat tietopuoliset opinnot suoritat 1–4 päivänä kuukaudessa oppilaitoksessa, verkossa tai etänä.

Oppisopimustoimija toteuttaa oppisopimuksen sopimusjärjestelyt ja vastaa opetussuunnitelman luomisesta yhdessä muiden osapuolten kanssa.

MITÄ OPPISOPIMUSOPISKELU MAKSAA?

Tutkintomaksu 58 euroa poistuu kokonaan vuoden 2018 alussa. Vuoden 2018 alusta perustutkinto on aina ilmainen. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnosta koulutuksenjärjestäjä voi periä maksun.

opiskelu TYÖPAIKALLA 80 %

Opiskelusta suurin osa, noin 80 %, tapahtuu työpaikalla. Työtunteja on oltava viikossa vähintään 25. Opiskelija on työsuhteessa ja työyhteisön tasavertainen jäsen, jolle maksetaan työstä palkkaa.

Työpaikalla opiskelijaa ohjaa tehtävään valittu työpaikkaohjaaja, esimerkiksi esimies tai muu työpaikan työntekijä. Opiskelijalle annetaan työtehtävissä vastuuta ja  hän oppii aitoja työtehtäviä tekemällä. Annettujen työtehtävien tulee vastata tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia. Työnteolla hankitut taidot osoitat näytössä.

TIETOPUOLISET OPINNOT 20 %

Tutkinnosta  noin 20 % suoritetaan 1–4 päivänä kuukaudessa oppilaitoksessa, verkossa tai etänä. Tietopuolen opinnot hyödyttävät käytännön työssä. Tietopuolisen opetuksen oppimistehtävät koskevat omaa työtä, työtapoja ja -käytäntöjä. Tietopuolisen opetuksen opiskelijalle  hankkii ja maksaa oppisopimustoimisto tai -keskus. Tietopuolisen koulutuksen järjestävät ja suunnittelevat oppilaitoksen opettajat.  Opettajat myös seuraavat sekä ohjaavat oppilaan edistymistä. Lisäksi opiskelija arvioi tietopuolista koulutusta yhdessä opettajien kanssa.

Työskentelemällä työpaikalla ja opiskelemalla tietopuoliset opinnot opiskelija saavuttaa tutkinnon tai tutkinnon osan vaatiman ammattitaidon.

Kesto On YKSILÖLLINEN

Oppisopimus voi olla kestoltaan muutamista viikoista kolmeen vuoteen. Yhden tutkinnon osan voi suorittaa noin neljässä kuukaudessa. Perustutkinnon suorittaminen vie noin 2–3 vuotta, ammatti- ja erikoisammattitutkinnon suorittaminen noin 1–1,5 vuotta. Kestoon vaikuttavat opiskelijan tavoitteet sekä mahdollinen aiemmin hankittu ammattiosaaminen.

Kiinnostaako oppisopimus?
– KÄY INFOSSA TAI OTA YHTEYTTÄ

Monet oppisopimustoimistot ja -keskukset järjestävät infotilaisuuksia, jotka on tarkoitettu kaikille oppisopimuksesta kiinnostuneille. Infossa kuulet lisää oppisopimuksesta ja voit kysyä kaikesta aiheeseen liittyvästä. Tarkasta infojen ajankohdat alueesi oppisopimistoimiston sivuilta. Voit myös soittaa tai lähettää sähköpostia lähimpään toimistoon ja kysyä lisää.

Lisätietoa oppisopimuksesta saat myös Oppisopimus.fin YouTube-kanavalta.

Mikäli haluat heti kysyä lisää, ota yhteyttä alueesi oppisopimustoimijaan.

Etsi lähin oppisopimustoimija.