Mikä on oppisopimus?

Yli 350 erilaista tutkintoa oppisopimuksella

Oppisopimus on määräaikainen työsopimus, jossa työnantaja kouluttaa työntekijän – uuden tai jo töissä olevan. Oppisopimuksella voi suorittaa minkä tahansa toisen asteen ammatillisen tutkinnon. Oppisopimuksella suoritettu tutkinto antaa saman jatko-opintokelpoisuuden kuin ammattikoulu tai lukio sekä saman pätevyyden kuin ammattikoulu. Kun valitset oppisopimuksen tavaksesi opiskella, kouluttaudut työtä tehden, saat palkkaa ja kerrytät työkokemusta.

Oppisopimus sopii  myös lisäkoulutuksen hankkimiseen, sillä voit suorittaa yksittäisiä tutkinnon osia. Jokainen 15-vuotias ja sitä vanhempi voi opiskella oppisopimuksella.Oppisopimus on työelämälähtöinen tapa opiskella ammatti, vaihtaa alaa, saada todistus omasta osaamisesta, jatkaa loppuun kesken jääneet opinnot tai hankkia lisäkoulutusta. Valittavanasi on yli 350 erilaista tutkintoa ja lukemattomia tutkinnon osia.

Oppisopimuksen osapuolet

  • Opiskelija (tutkintoa tai sen osaa suorittava henkilö)
  • Työnantaja (opiskelijan kanssa työsuhteen solminut)
  • Oppilaitos (tietopuolisen koulutuksen suunnittelija ja järjestäjä)
  • Oppisopimustoimija (järjestää sopimusasiat, maksaa koulutuskorvausta työnantajalle, hankkii tietopuolisen koulutuksen sekä tapauskohtaisesti maksaa opiskelijalle taloudellisia etuuksia)

Oppisopimusta varten sinulla tulee olla työpaikka. Sinua ohjaa tehtävään soveltuva työpaikkakouluttaja, joka voi olla esimerkiksi esimiehesi tai kollegasi. Työpaikkakouluttaja on tukihenkilösi ja neuvonantajasi työpaikalla.

Oppisopimukseen kuuluvat tietopuoliset opinnot suoritat 1–4 päivänä kuukaudessa oppilaitoksessa, verkossa tai etänä.

Oppisopimustoimija toteuttaa oppisopimuksen sopimusjärjestelyt ja vastaa opetussuunnitelman luomisesta yhdessä muiden osapuolten kanssa.

mAKSU

Opiskelija maksaa tutkinnon suorittamisesta  58 euroa (tutkintomaksu), ei muuta.  Useimmiten tutkintomaksu maksetaan opintojen alkuvaiheessa, mutta käytännöt vaihtelevat oppilaitoksitttain.

opiskelu TYÖPAIKALLA , eli noin 80 % opinnoista

Opiskelusta suurin osa, noin 80 %, tapahtuu työpaikalla. Työtunteja on oltava viikossa vähintään 25. Opiskelija on työsuhteessa ja työyhteisön tasavertainen jäsen, jolle maksetaan työstä palkkaa.

Työpaikalla opiskelijaa ohjaa tehtävään valittu työpaikkakouluttaja, esimerkiksi esimies tai muu työpaikan työntekijä. Opiskelijalle annetaan työtehtävissä vastuuta ja  hän oppii aitoja työtehtäviä tekemällä. Annettujen työtehtävien tulee vastata tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia. Työnteolla hankitut taidot osoitat tutkintotilaisuuksissa.

TIETOPUOLISET OPINNOT, eli noin 20 % opinnoista

Tutkinnosta  noin 20 % suoritetaan 1–4 päivänä kuukaudessa oppilaitoksessa, verkossa tai etänä. Tietopuolen opinnot hyödyttävät käytännön työssä. Tietopuolisen opetuksen oppimistehtävät koskevat omaa työtä, työtapoja ja -käytäntöjä. Tietopuolisen opetuksen opiskelijalle  hankkii ja maksaa oppisopimustoimisto tai -keskus. Tietopuolisen koulutuksen järjestävät ja suunnittelevat oppilaitoksen opettajat.  Opettajat myös seuraavat sekä ohjaavat oppilaan edistymistä. Lisäksi opiskelija arvioi tietopuolista koulutusta yhdessä opettajien kanssa.

Työskentelemällä työpaikalla ja opiskelemalla tietopuoliset opinnot opiskelija saavuttaa tutkinnon tai tutkinnon osan vaatiman ammattitaidon.

Kesto

Oppisopimus on kestoltaan 4–36 kuukautta. Yhden tutkinnon osan voi suorittaa noin neljässä kuukaudessa. Perustutkinnon suorittaminen vie noin 2–3 vuotta, ammatti- ja erikoisammattitutkinnon suorittaminen noin 1–1,5 vuotta. Kestoon vaikuttavat opiskelijan tavoitteet sekä mahdollinen aiemmin hankittu ammattiosaaminen.

KÄY OPPISOPIMUSINFOSSA

Monet oppisopimustoimistot ja -keskukset järjestävät infotilaisuuksia, jotka on tarkoitettu kaikille oppisopimuksesta kiinnostuneille. Infossa kuulet lisää oppisopimuksesta ja voit kysyä kaikesta aiheeseen liittyvästä. Tarkasta infojen ajankohdat alueesi oppisopimistoimiston sivuilta. Voit myös soittaa lähimpään toimistoosi ja kysyä lisää.