Hae jäsenyyttä

Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet. Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä henkilö, rekisteröity yhteisö tai säätiö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

 

Henkilö
Henkilöjäsen = 1 ääni; henkilöjäsen ei voi valtakirjalla siirtää äänioikeuttaan toiselle henkilölle.

 

Rekisteröity yhteisö tai säätiö
Yhteisöjäsen;
Yhteisöjäsenen äänimäärä määräytyy ilmoitetun oppisopimushenkilöstön määrän perusteella niin, että ääniä on yksi/ilmoitettu henkilö.

Vuoden 2019 vuosikokouksessa ja sen jälkeen äänioikeus määräytyy uusien sääntöjen mukaisesti: yhteisöjäsenellä on maksuluokkaansa perustuen (sääntöjen 3§) joko 5 ääntä (alle 1000 ov), 10 ääntä (1000-2000 ov) tai 15 ääntä (yli 2000 ov).

Jotta yhteisöjäsenen ääniä voi käyttää yhdistyksen kokouksessa, pitää yhteisöjäsenen antaa asiaa koskeva valtakirja nimetylle henkilölle.

 

Kannatusjäseneksi voidaan ottaa yksityinen tai oikeushenkilö, joka taloudellisesti tai muilla tavoin tukee yhdistyksen toimintaa. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta.

 

Varsinaisten ja kannatusjäsenten on maksettava vuosikokouksen määräämät liittymis- ja jäsenmaksut.

 

Varsinaiseksi jäseneksi ja kannatusjäseneksi ottamisesta päättää yhdistyksen hallitus.