Hae jäsenyyttä

Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet. Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä henkilö, rekisteröity yhteisö tai säätiö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

 

Henkilö
Henkilöjäsen = 1 ääni; henkilöjäsen ei voi valtakirjalla siirtää äänioikeuttaan toiselle henkilölle.

 

Rekisteröity yhteisö tai säätiö
Yhteisöjäsen; kullakin yhteisöjäsenellä on se määrä ääniä, jonka yhdistyksen hallitus on hyväksynyt oppisopimushenkilökunnan määräksi yhteisöjäsenen jäsenmaksua määritettäessä; jotta yhteisöjäsenen ääniä voi käyttää yhdistyksen kokouksessa, pitää yhteisöjäsenen antaa asiaa koskeva valtakirja nimetylle henkilölle.

 

Kannatusjäseneksi voidaan ottaa yksityinen tai oikeushenkilö, joka taloudellisesti tai muilla tavoin tukee yhdistyksen toimintaa. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta.

 

Varsinaisten ja kannatusjäsenten on maksettava vuosikokouksen määräämät liittymis- ja jäsenmaksut.

 

Varsinaiseksi jäseneksi ja kannatusjäseneksi ottamisesta päättää yhdistyksen hallitus.